ΕΣΑΕ_RDD_infopack_2024_GR-1 RDD-TEAM 2 Μαρτίου 2024